Home

Belediging ambtenaar in functie artikel

Art. 267 Sr - Artikel 267 Wetboek van Strafrecht - Artikel 267 De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat Belediging ambtenaar in functie in de wet. Belediging is strafbaar gesteld in artikel 261 in samenhang met artikel 266 en 267 Wetboek van strafrecht (Sr.) en verder. Artikel 261 - smaad en smaadschrift. 1 Belediging van het openbaar gezag of van een ambtenaar in functie: 4 maanden; Belediging van een bevriend staatshoofd: 2 jaar; Belediging van de koning(in): 5 jaar Wetboek van Strafrecht Artikel 267 De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan: 1 het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling; 2 een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoe

Art. 267 Sr - Artikel 267 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

Belediging ambtenaar in functie - Strafrecht Advocaten Netwer

 1. Een agent is een ambtenaar in functie en in beginsel is het strafbaar om deze te beledigen. Burgers mogen elkaar overigens ook niet beledigen, maar voor het beledigen van een agent geldt een hogere straf.[1
 2. Nee, dat mag niet. Het beledigen van iemand is sowieso strafbaar. Bij het beledigen van een ambtenaar in functie is er sprake van een strafverzwarende grond, een reden om de standaard straf te verhogen. De gewone gevangenisstraffen kunnen in zo'n geval met een derde worden verhoogd, volgens artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht
 3. Artikel 269 bepaalt dat de beledigingen uit titel XVI alleen op klacht van het slachtoffer vervolgbaar zijn, behalve een belediging tegen een overheidsorgaan of een ambtenaar in functie. Het gevolg hiervan is dat de bijzondere beledigingsdelicten buiten titel XVI ook anders dan op klacht vervolgbaar zijn
 4. Je bent een l u l is een belediging van ambtenaar in functie. Wie weet hier antwoord op? Op he tmoment dat ik me beledigt zou voelen maakt het niets uit wat je vindt, denkt, zegt of doet, je gaat gewoon mee wegens belediging
 5. Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht stelt deze vorm van belediging strafbaar. Dit artikel vormt dus een uitzondering op de vrijheid van meningsuiting. Het is niet altijd op voorhand duidelijk wanneer de strafrechter zal oordelen dat een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof, seksuele geaardheid of een handicap en wanneer dus sprake is van een strafbare uitlating
 6. De politie heeft donderdagochtend op de Raadstede een 56-jarige vrouw uit Nieuwegein aangehouden, die stadswachten had beledigd.Die ochtend rond 08.15 uur spraken stadswachten de Nieuwegeinse aan, omdat ze met een winkelwagentje liep buiten de toegestane zone. De Nieuwegeinse vond dat de stadswachten het winkelwagentje maar moesten opruimen en vond het bovendien kennelijk nodig de stadswachten.

Het feit dat een gemeenteraadslid een ambtenaar voor gek uitmaakt, is geen belediging in de zin van art. 448, lid 2 Sw. daar er geen kwaadwilligheid mee is gemoeid en derhalve de woorden gek en gekheid doorgaans worden gebruikt zonder te wijzen op een geestelijke stoornis of dementie doch veeleer in de zin van onredelijk of buitensporig Belediging van een ambtenaar in functie wordt zelfs zwaarder gestraft dan de belediging van andere personen. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is Artikel 266 Sr: eenvoudige belediging 11.1 Inleiding Artikel 266 Sr stelt eenvoudige belediging strafbaar. Qua strafmaat is het één der lichtste misdrijven van het Tweede Boek van het WvSr. Er kan ten hoogste drie maanden gevan-genisstraf worden opgelegd en/of een geldboete van maximaal 5000 gulden.1 Voor een beschrij

Belediging Wet & Rech

Belediging bestaat in veel vormen, waaronder de eenvoudige belediging, laster en smaad. Dit artikel gaat over smaad: wat is het precies, Uitzondering op dit beginsel is smaad tegen het openbaar gezag, een openbaar lichaam of instelling én smaad tegen een ambtenaar in functie Artikel 267 Sr: strafverhoging en ambtshalve vervolging een lichaam of een openbare instelling en aan een ambtenaar in functie. De vervolging van deze feiten is op grond van art. 269 Sr niet afhankelijk van een Belediging gepleegd tegen een individuele gezagsdrager valt onde Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie! Hans Smedema noemt rechercheur Bart van Someren Politie Drachten openlijk een corrupte schoft Wetboek van Strafrecht Artikel 266 1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbee 22 juni 2006. Belediging ambtenaar in functie. Het in een brief aan het Openbaar Ministerie verklaren dat een burgemeester onbetrouwbaar en corrupt is, is niet strafbaar als belediging van een ambtenaar in functie indien deze mededeling plaatsvindt in het kader van een schrijven waarmee beoogd wordt aangifte te doen van door de burgemeester in zijn visie vermoedelijk gepleegde strafbare feiten.

Advocaat belediging & bedreiging Belediging en bedreiging worden flink gestraft. Zeker als sprake is van een ambtenaar in functie. Was er daadwerkelijk sprake van bedreiging, was de ambtenaar in functie en heeft hij zichzelf ook als zodanig kenbaar gemaakt Schelden op de koning staat gelijk aan belediging ambtenaar in functie: 4 maanden cel of 4.100 euro boete Hessel von Piekartz 4 april 2018, 20:25 Koning Willem-Alexander. Beeld ANP. Koning Willem-Alexander kan binnenkort zijn gelijke vinden in a mbulancebroeders en brandweerlieden. Althans, als een wetsvoorstel over het afschaffen van majesteitsschennis door de Kamer komt Beledigen ambtenaar in functie, strafblad? op dat moment dacht ik daar niet bij na. Maar ik begrijp mirakels goed dat bij de agenten dit als een belediging zagen. Beroep zal wel geen zin hebben, wat Behoudens het bepaalde in artikel 12 worden aan de in artikel 9 bedoelde personen of instanties slechts gegevens verstrekt betreffende.

Voorbeelden van beledigingen zijn schelden of pesten via het internet. In artikel 267 worden de volgende vormen apart behandeld: Belediging van het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling; Belediging van een ambtenaar in functie; Belediging van het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat; Majesteitsschenni Belediging al dan niet in het openbaar, mondeling, schriftelijk of d.m.v. feitelijkheden van een ambtenaar, als bedoeld in art. 267 WvSr. Toepasselijk kader Toon wetstechnische informati Maar is de betaler een ambtenaar in functie of in dienst bij een multinational, dan is hij volgens de nieuwe Nederlandse anti-corruptiewet al over de schreef gegaan. De Telegraaf , 4 juli 2000 Na een kort gesprek hield de parkeercontroleur verzoeksters echtgenoot aan voor belediging van een ambtenaar in functie (verzoeksters echtgenoot had hem klootzak genoemd) Smaad, laster of eenvoudige belediging van Willem-Alexander, Maxima, Amalia óf van een willekeurige ambtenaar in functie leidt daarmee volgens het toekomstige artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht in alle gevallen tot strafverhoging met een derde van de maximumstraf die aan het gronddelict is verbonden.[8

Wie een ambtenaar in functie uitscheldt, riskeert een celstraf van vier maanden (een maand meer dan voor 'gewone' belediging). 'Ambtenaren worden beschermd, omdat ze dingen doen die agressie oproepen', aldus hoogleraar Dommering. Overtreders worden vervolgd in het belang van het in stand houden van het gezag Belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 van het wetboek van strafrecht. Strafzaken voor belediging komen vaker voor dan u misschien denkt. Het kan daarbij gaan om belediging van ambtenaren in functie (zoals politieagenten of NS medewerkers), maar ook om belediging van 'gewone' burgers Belediging van een ambtenaar in functie, strafbaar gesteld in artikel 267, werd halverwege de jaren negentig slechts een handvol keren per jaar vervolgd. De laatste jaren zijn er echter honderden zaken, waaruit blijkt dat dergelijke beledigingen van personen die een openbare functie bekleden - terecht - steeds minder wordt getolereerd door politie en justitie Straf voor belediging koning fors lager de straf die geldt voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Alle artikelen uit 13 kwaliteitskranten

belediging, tenzij ambtenaar in uitoefening functie; Termijn indienen klacht. De klacht kan op grond van artikel 66 lis 1 Sr. worden ingediend gedurende drie maanden na de dag waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft genomen van het gepleegde feit Verweren tegen belediging van ambtenaar in functie Niet iedere gedane uitlating kan juridisch worden gekwalificeerd als een belediging van een ambtenaar in functie. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beschuldiging dat u een ambtenaar in functie zou hebben beledigd

Wetboek - Tedeapolis wet en regelgevingHotelgasten worden verwijderd wegens overlast | leiden

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 26

Auteur Topic: Beledigen van een ambtenaar in functie (gelezen 29858 keer) 0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic. sylvester1986 Gast; Re: Beledigen van een ambtenaar in functie. Reactie #30 Gepost op: 16 mei 2012, 16:30:54. Daar komen ze dan toch zelf wel achter? Gelogd Red. HAP Eenheid. Belediging van een ambtenaar in functie In Nederland is het verboden om een ambtenaar (iemand die voor de regering werkt) in functie te beledigen wob belediging ambtenaar in functie Ik kan dus onder artikel 30 het strafdossier aanvragen. Waar moeten de wob-verzoeken naar toe dan? Adres voor art. 30 strafdossier inmiddels gevonden: Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haa Deze wetswijziging wordt aangehaald als: Wetswijziging ter afschaffing verzwaarde strafbaarstelling belediging van een ambtenaar in functie e.d. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

In artikel 267 Sr heeft de wetgever het beledigen van een overheidsorgaan, de leden van het koninklijk huis en de ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van diens functie, aangemerkt als strafverzwarende omstandigheden Vandaag heeft de meervoudige strafkamer van het Gerechtshof Arnhem arrest gewezen in het hoger beroep tegen een 25-jarige man die op 25 mei 2006 in Almelo zijn middelvinger opstak tegen twee politieagenten. Ter discussie stond of het opsteken van een middelvinger naar politieagenten kan worden opgevat als een belediging in de zin van het Wetboek van Strafrecht Belediging van een ambtenaar in functie door in diens tegenwoordigheid een jas te dragen met daarop de tekst A.C.A.B., een afkorting van 'All Cops Are Bastards'. Partij(en) HOGE RAAD DER NEDERLANDEN STRAFKAMER. Nummer 17/ Datum 11 juni 2019 ARRES

[b]ambtenaar in de uitoefening van zijn ambt. Vaak in de verbinding belediging van een ambtenaar in functie, een misdrijf volgens artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht.[/b] Voorbeelden: Je weet dat het niet mag, maar je doet het toch: een douanier op een vliegveld betalen om snel door de grenscontrole te komen. Een 'onschul.. Re: Belediging van een ambtenaar in functie Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2012, 13:41:58 Ik weet niet hoe het in andere regio's werkt, dus kan alleen voor Utrecht speken 1 De personen die met inachtneming van artikel 96, eerste lid, werkzaam zijn ten behoeve van de Politieacademie, worden gelijkgesteld met ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, b, of c, voor zover zij direct daaraan voorafgaand ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, b onderscheidenlijk c, waren.De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de. In dit document vindt u voor de overtreding 'belediging ambtenaar in functie' een casus, een daarbij behorend ingevuld proces-verbaal en toelichting van de auteur. Casus U loopt samen met een collega in uniform in de Koestraat in Vlissingen, belast met handhaving De 34-jarige man uit Den Haag uitte beledigingen naar de handhavers en schold hen uit. Hierop besloten de handhavers hem aan te houden voor belediging van een ambtenaar in functie. De man weigerde instructies op te volgen en sloeg tijdens de aanhouding wild om zich heen waardoor een van de handhavers ten val kwam en letsel aan haar knie op liep

Beschonken man rijdt tegen paal en probeert te vluchten"Ik beken dat ik dom gedrag heb getoond": treitervlogger

Belediging ambtenaar in functie, schikkingsvoorstel - Een familielid legde mij de volgende vraag voor, waar ik zelf niet helemaal uitkom.Enkele weken geleden was hij, na een uitje met een voetbalteam, met de fiets op weg naar huis, waarna er een aanrijding ontstond tussen een van de fietsers en een auto.. Daarnaast zijn in artikel 267 Sr nog enkele strafverzwarende omstandigheden opgenomen, zoals bij majesteitsschennis, bij belediging van een ambtenaar in functie, of bij belediging van een openbaar lichaam of een openbare instelling. Artikel 271 Sr bevat het verspreidingsdelict van de beledigingstitel Wel zijn er vier mensen aangehouden: drie voor het negeren van een stopteken en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, één voor belediging van een ambtenaar in functie belediging van een ambtenaar in functie - hallo hallo,waar kan ik literatuur en jurispru. vinden over dit onderwerp.belediging van ambtenaar in functie, 75,- de blik in zijn ogen onbetaalbaar. of valt dit er ook onder?! (grapje)groet adrianne.. Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie. Agenten betrapten de bekende oorlogsveteraan vorig jaar maart tijdens carnaval in Den Bosch op wildplassen

Strafrechtadvocaat - belediging - Strafrecht-advocaa

Merkel kondigde ook aan in Duitsland het artikel te willen schrappen. Voor belediging die niet valt onder smaad of laster geldt in Nederland normaal gesproken een maximale gevangenisstraf van 3. Vandaag het Transactievoorstel binnen gekregen voor 'eenvoudige belediging ambtenaar in functie'. Ik schrok enorm van het bedrag; 650 euro! De verhoudingen zijn ver te zoeken.. Natuurlijk ga ik het niet betalen en laat ik het voorkomen Belediging ambtenaar in functie Afgelopen nacht omstreeks 1:00 uur is er een aanhouding verricht in Winterswijk aan het Weeninkpad voor het beledigen van twee politieagenten. Bij een staandehouding,.. De politie hield in de nacht van vrijdag 5 augustus op zaterdag 6 augustus, omstreeks 03.30 uur, in de Haltestraat een man aan voor belediging. De verdachte, een 24-jarige man uit Zwaanshoek, had staan plassen tegen een gevel van een restaurant en hij kreeg hiervoor een bekeuring

Belediging strafrecht - STRAFRECHTZAKEN

Lecture notes, lectures 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 Proef/oefen tentamen 5 maart 2014, vragen - strafrecht 2 Samenvatting - Facet wederrechtelijkheid uitleg College-aantekeningen, college 1 Samenvatting - Schema dwangmiddelen Schema dwangmiddelen strafrecht College-aantekeningen, college alles Werkgroep uitwerkingen Arrest Tentamen augustus 2008 met antwoorden Aantekeningen Sociaal recht. Vaker Haltstraf voor jongere die ambtenaar slaat 22 april 2015, 1:32. Jongeren die zich schuldig maken aan eenvoudige mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie worden vaker. Dylan (43) uit Leiderdorp krijgt een boete van 800 euro op de mat voor de belediging van een politieagent. Hij is het niet met de boete eens en laat de zaak voorkomen. Zonder advocaat zit Dylan. Verdacht aangehouden voor bedreiging en belediging van ambtenaren in functie. Gepubliceerd op 2020-12-08 om 07:44 door Politie - Persberich

Strafrechtadvocaat: Belediging, Smaad & Laste

Een populaire Marokkaanse rapper, Mohamed Mounir, riskeert twee jaar cel wegens belediging van ambtenaren in functie. De 31-jarige artiest, bekend onder de naam Gnawi, stond donderdag voor de. Juist ingeval ambtenaar zelf slachtoffer is wordt diens kwalificatie gevoelig voor willekeur . OPZET BEDREIGING Agent had uit hoofde van zijn functie en professio- naliteit, weerstand moeten kunnen bieden Artikel 266 Eenvoudige belediging Gekwalificeerde belediging

Belediging, strafbaar krachtens deze Titel, wordt niet vervolgd dan op klachte van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd, behalve in het geval van artikel 326. Art. 330. Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, ware deze nog in leven, als smaadschrift of smaad zou zijn gekenmerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste. Online vertaalwoordenboek. FR:functie. een functie bij het ministerie bekleden - occuper une fonction au ministère een functie vervullen - remplir une fonction in functie treden - entrer en fonction iemand voordragen voor een functie - proposer quelqu'un pour une fonction: belediging van een ambtenaar in functie In dit artikel beperken wij ons verder tot belediging. Voor belediging kan iemand slechts vervolgd worden wanneer er aangifte is gedaan, ook wel een klachtdelict genoemd. Het komt dus vaak voor dat belediging niet gestraft zal worden. Wanneer u een ambtenaar in functie beledigt zal dit een zwaarder feit zijn dan wanneer u een gewone burger. Belediging. Belediging is in Nederland in sommige vormen strafbaar. De wet maakt een onderscheid tussen smaad, laster (dat is moedwillig leugens vertellen) en de 'gewone' belediging. Belediging van onder meer ambtenaren in functie, de rechterlijke macht, het koningshuis en een bevriend staatshoofd is verboden

Straffen bij belediging - Belediging-advocaat

Wat mag ik (niet) tegen een agent zeggen? - Van Gessel

Belediging ambtenaar Ja zolang die figuren niet uit hun functie worden ontheven zal De vrijheid van meningsuiting houdt geen vrijheid tot.. ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen, Majesteitsschennis en belediging van de echtgenoot van de Koning, Een belediging kan mondeling worden gedaan of via geschriften of afbeeldingen. Belediging is een klachtdelict, wat inhoudt dat het alleen vervolgd kan worden wanneer iemand er aangifte van doet. In sommige gevallen wordt belediging zwaarder bestraft: wanneer de belediging bijvoorbeeld gericht is aan een ambtenaar in functie (bijvoorbeeld een politieagent) of aan een bevriend staatshoofd @PanicOffice @Politie Belediging van een ambtenaar in functie . Donderdag 17 september 2020 om 07:35. Bericht afkomstig van Twitter 's-Hertogenbosch. Het Hof in Den Bosch heeft Dénis van Vliet veroordeeld voor het dragen van een T-shirt met daarop de tekst corrupt en het politielogo

beledigingen in functie. Wat mag ik Een agent is een ambtenaar in functie en in beginsel is het strafbaar om deze te beledigen. Het ligt niet aan u als u door dit artikel nog steeds niet begrijpt wat belediging nu precies inhoudt. Het artikel wordt gekenmerkt door vaagheid,. 4 6. Samenvatting der gegevens van de belediging, de belediger en beledigde De justitiele afdoening van de beledigingen de vervolgingscijfers en de opgelegde straffen de regionale verschillen in het vervolgingsbeleid de aanpak van het beledigingsdelict door de politie de belediging van de ambtenaar in fitnctie (art. 264 WySr.) de belediging van de burger (art. 261, 262 en 266 MoSr.) 40 V. Eenvoudige belediging van een ambtenaar in tegenwoordigheid Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 26 . Wetboek van Strafrecht Artikel 266 1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een. ambtenaren gemeente Amsterdam Per jaar wordt 48 procent van de medewerkers met een publieke functie bij de gemeente Amsterdam in de vorm van bedreiging, beledigingen en kleinerende en/of discriminerende opmerkingen. Emoties zijn te begrijpen, agressie en geweld niet

Beledigen van een ambtenaar in functie. Nog steeds vind je iets van het begrip majesteitsschennis terug als het gaat om het beledigen van een ambtenaar in functie. Dit kan je namelijk een maximale straf opleveren van 4 maanden cel. Iets om even over na te denken voordat je iets zegt tegen of over een ambtenaar dat als beledigend wordt opgevat Belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel staat dat belediging een klachtdelict is. Het beledigen van een ambtenaar in functie is strafverzwarend. Het komt vaak voor dat politieagenten worden beledigd Want het beledigen van een ambtenaar in functie is toch echt strafbaar, en ook 'gewone' belediging kan bestraft worden, zie artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht

Mag je een ambtenaar in functie beledigen? - GoeieVraa

2 Het eerste lid is niet van toepassing op de gevallen voorzien in artikel 279. De reden om deze aanpassing door te voeren is omdat dit vergeten is in W0067: Wetswijziging afschaffing verzwaarde strafbaarstelling belediging van een ambtenaar in functie Deel dit artikel. Agenten en ambulancepersoneel geschopt en bespuugd in Leerdam: 'Grove belediging' op verdenking van belediging van een ambtenaar in functie en mishandeling Bij belediging van een ambtenaar in functie wordt de straf volgens de richtlijnen van het OM vaak verdubbeld. U moet denken aan een geldboete van ongeveer 500 euro. Bent u in het verleden vaker veroordeeld voor belediging (van een ambtenaar in functie) dan worden de straffen hoger, en kunt u worden veroordeeld tot een werkstraf Belediging van een ambtenaar in functie - Na... Gratis Adviseurs - Online vraag & antwoord. Na afloop van het uitgaan kwamen ik en mijn vrienden uit de stad. We waren van plan om naar huis te gaan tot we 3 politiewagens in de stad zagen staan. We waren benieuwd wat er aan de hand was en gin Bij een grote verkeerscontrole vorige week, werd ik aan de kant gezet en kon ik de autopapieren niet laten zien. U kent dat wel. Even in de auto van je man naar je moeder en hoppa, daar sta je dan. De controle was uitgebreid en kostte me toch al snel een half uurtje. Ik heb er overigens niets op tegen dat de politie toeziet op veilige auto's op onze wegen. Het waren ook eigenlijk allemaal.

Artikel 268 bevat een andere gekwalificeerde vorm van smaad, de lasterlijke aanklacht, terwijl art. 270 smaad tegen een overledene strafbaar stelt. Artikel 269 bepaalt dat de beledigingen uit titel XVI alleen op klacht van het slachtoffer vervolgbaar zijn, behalve een belediging tegen een overheidsorgaan of een ambtenaar in functie Voor wat betreft het beledigen van een ambtenaar in functie. Slechts in het geval dat zo'n ambtenaar wordt verhinderd in het op een redelijke manier kunnen uitvoeren van zijn functie hoort zo iemand meer rechten te hebben dan een gewone burger. Bij het opsteken van een middelvinger (of andere belediging) is dit uiteraard absoluut niet het geval Wanneer de Commissie overeenkomstig artikel 24 van het Statuut bijstand verleent aan een ambtenaar die bij voorbeeld het slachtoffer is geweest van grove beledigingen of smaad, heeft zij evenmin zekerheid omtrent de veroordeling van de verdachte of de vergoeding van de schade

Video: Belediging - Wikipedi

Belediging ambtenaar - Infopolitie: Vraag en Antwoor

Titel XVI. Belediging Artikel 261 Iemands eer of goede naam aanranden 1.Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Plus-artikelen zijn exclusief voor abonnees van De Limburger. Verder lezen? 'Straks riskeren cabaretiers enkel een strafje voor belediging van een ambtenaar in functie' Belediging ambtenaar in functie artikel boete Datum van publicatie: 23.01.2019 Vervolgens kwamen de agente naar mij toe met een boos gezicht en pakte ze mij bij mijn nek. Willemse Aantal ontvangen sterren: Daarbij Dirk zal de rechter dit bedrag bepalen http Belediging van ambtenaar in functie Het tweede feit dat de man werd verweten, was het beledigen van een ambtenaar in functie. Op 22 februari zag hij hoe een buitengewoon opsporingsambtenaar een.

Bedreiging, belediging, discriminatie - Van Gessel

Opzettelijke belediging van a) het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling, b) een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; en c) het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat (die zich niet in de uitoefening van zijn ambt in Nederland bevindt) wordt niet apart strafbaar gesteld Twee parkeerwachters kregen het gister aan de stok met een 40-jarige automobilist uit Leiden, deze was het niet eens met een bekeuring die hij kreeg. De man stapte uit en beledigde één van de parkeerwachters, bovendien sloeg hij hem in het gezicht. De vrouwelijke collega van de.. Bij een andere aanhouding zou een man met een donkere huidskleur met fors geweld zijn gearresteerd, volgens een getuige vanwege belediging van een ambtenaar in functie

Belediging ambtenaar in functie - De Digitale Stad Nieuwegei

'Effenberg gedroeg zich op een manier die uiteen liep van afstandelijk tot oncoöperatief', aldus politiewoordvoerder Rüdiger Fischer in The Guardian. 'Na de afhandeling schreeuwde hij Arschlöcher (vrij vertaald: klootzakken) tegen de agenten, die een aanklacht tegen hem zullen indienen wegens belediging van ambtenaren in functie.' Rechtbank Limburg 22-08-2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening. Hij heeft een officier van justitie beledigd, door een tweet op Twitter te plaatsen waarin hij haar vergelijkt met Irma Grese; een SS-kampbewaarster uit de Tweed Artikelen uit het Wetboek van Strafrecht onder de hoofdstukken Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid en Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten worden geschrapt. In ruil daarvoor stelt de initiatiefnemer voor om belediging van de Koning onder te brengen bij artikel 267, getiteld: Belediging aangedaan aan het openbaar gezag

www.elfri.be - Artikel - Smaad en belediginge

Aangifte van belediging van ambtenaar in functie . De verdachte was 1 april van dit jaar bij de kiosk van het hoofdstation in Emmen. Een toezichthouder vroeg hem om zijn treinkaartje Mishandeling van vader, moeder, echtgenoot/echtgenote, partner, eigen kind of ambtenaar in functie (art. 304 Sr) De delictsomschrijving. Artikel 304 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: ''De in artikelen 300 t/m 303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd: 1 RIJEN - Ze bleef maar op de deur van het huis van haar moeder in Rijen bonken. Zo hard dat uit de buurt een geluidsoverlastmelding werd gedaan. Agenten die een kijkje kwamen nemen, moesten het ook.

Belediging - Gratis rechtshulp pro deo advocaa

De politierechter is een alleen rechtsprekende rechter (in vaktaal: een 'unex judex') die minder ernstige strafzaken behandeld. Dit kunnen overigens wel misdrijven zijn. U moet hierbij denken aan zaken als.. De combinatie in functie (dus zonder van), gebruikt met betrekking tot de uitoefening van een ambt of de vervulling van een taak, is ook standaardtaal in het hele taalgebied. (5) Die uitspraak is zoveel als een belediging van een ambtenaar in functie. (6) Is Pietersen sr. nog in functie of treedt er binnenkort een nieuwe directeur in functie. Het voorstel strekt ertoe de bijzondere bescherming die het Wetboek van Strafrecht thans bij opzettelijke belediging verleent aan de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke troonopvolger van de Koning of diens echtgenoot, de Regent, hoofden, regeringsleden of officiële vertegenwoordigers van bevriende staten, ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen. LELYSTAD - Fuck you, riep de boze S.J. uit Almere op 6 november 2006 tegen de politie. Van de rechter in Lelystad moet dat kunnen. Hij sprak de 30-jarige Almeerder maandag vrij van belediging van een ambtenaar in functie. Lees verder op NU.n

 • Italiaanse aronskelk verzorging.
 • Salade met tonijn en feta.
 • Gordijnrail plafond.
 • HEMA cappuccino glazen.
 • Arnold Schwarzenegger movies.
 • Di digitally imported radio.
 • Kaninchen Teckel ruwhaar.
 • Mauritius TUI.
 • Reinigingsstation scheerapparaat.
 • Wel of niet naar Parijs.
 • Melia Costa del Sol Torremolinos TUI.
 • Thema mijn lichaam groep 3.
 • Orion god.
 • Boeddha op canvas.
 • Welkomstdrankje Kerst.
 • Je Zal Het Maar Hebben Janneke.
 • Afgedankte treinstellen.
 • Vroegmoderne scholastiek.
 • BrickLink LEGO.
 • Halloween skelet tekenen.
 • Yamaha MT 09 sp tweedehands.
 • Hartelijk bedankt Italiaans.
 • Voorbereiden ontgroening.
 • Kindvriendelijk logeren.
 • Drupal download.
 • Quingo Flyte.
 • Nissan 300ZX Twin Turbo.
 • Halo PC Online.
 • Groot Nieuws Radio luisteren via internet.
 • Giga Meubel review.
 • Polsbrace Etos.
 • Netwerk niet zichtbaar Windows 10.
 • RTV Geel.
 • MRI scan knie lezen.
 • Tips roadtrip Amerika.
 • Facebook statistieken bedrijfspagina.
 • Marvel Spider Man PS4 Game of the Year Edition.
 • Papier mache dolfijn maken.
 • Seaweed Company.
 • LEGO Friends aanbieding.
 • APA placement of tables.